Algemene Voorwaarden

1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail en/of in persoon voor het volgen van een les. Voor aanvang van de les moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd of opgestuurd worden. De cursist accepteert daarmee de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Studio.

2. De overeenkomst tussen de cursist en de Studio is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. de overeenkomst geldt één jaar of één maand: – jaarcontract – maandcontract. Na een jaar is het jaarabonnement maandelijks opzegbaar.

4. De betaling kan voldaan in de volgende termijnen: Jaarcontract: – per maand (12x); Maandcontract: maandelijks.

5. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, per bank of contant.

6. Wijzigingen in persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de trainer. De persoonlijke gegevens van cursisten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainer uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

7. Het volgen van de les is geheel voor eigen risico van de cursist. De Studio is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

8. Lessen dienen binnen de betalingsperiode opgemaakt te worden. Gemiste lessen kunnen op afspraak ingehaald worden binnen de betalingsperiode. Bij tijdelijke onderbreking door ziekte, verzuim of vakantie dient de contributie te worden doorbetaald. Stilleggen van het abonnement bij langdurige ziekte in overleg.

9. Als u door omstandigheden een les of cursus niet kunt volgen, verzoeken wij u, dit zo spoedig mogelijk minimaal 8 uur van tevoren aan ons door te geven tel. 06-26041504 of (077) 3732273 of per email: ypstegelen@gmail.com Bij annulering na deze tijd behoudt de Studio zich het recht de kosten voor deze les door te berekenen.

10. Bij ziekte van de trainer, wordt de les op een ander tijdstip binnen de cursusperiode ingehaald. Als uw les of cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan telefonisch of per e-mail bericht.

11. Als de cursus/les al gestart is, is het slechts bij hoge uitzondering mogelijk, zich tussentijds uit te schrijven. Dit is alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte of bij vertrek uit de gemeente Venlo. Er geldt één maand opzegtermijn.

12. Indien de cursist het lidmaatschap wil beëindigen geldt een opzegtermijn: – Jaarcontract/Maandcontract: 1 (één) maand (na opzegging nog één maand voldoen en daarna stopt abonnement automatisch). Opzegging dient via email of telefonisch te gebeuren. Het adres is ypstegelen@gmail.com

13. Vakanties van de Studio worden vooraf kenbaar gemaakt. Tijdens officiële feestdagen zijn er geen lessen.

14. De Studio zal alle cursisten per email op de hoogte houden van alle belangrijke zaken.

15. De Studio is te allen tijde gerechtigd de lestijden en tarieven te wijzigen. Indien noodzakelijk kan de Studio de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.